• 26 TH5 17
  • 0
  MÀNG ỐI VỠ NON

  MÀNG ỐI VỠ NON

  Sản phụ thấy ra nước âm đạo (ướt băng vệ sinh)
  – Khám mỏ vịt:
  + dịch chảy ra từ lổ cổ TC (đặc biệt khi BN ho hoặc rặn…)
  + lấy dịch thử: Nitrazine’s Test, Chứng nghiệm kết tinh hình lá dương xỉ, XN tìm thấy Tế bào cam

  • 22 TH5 17
  • 0
  ỐI VỠ NON

  ỐI VỠ NON

  Ra nước rỉ rả hay đột ngột trong âm đạo.
  Tính chất dịch: đục, lợn cợn, trong, vàng, hay xanh sậm.
  Đóng băng vệ sinh thấy ướt nước ối.