dịch vụ

  Đăng ký khám

  Lịch làm việc của chúng tôi

  Chiều thứ 2 - thứ 7: 17h30 - 20h30

  Sáng chủ nhật: 8h00 - 11h30

  Đội ngũ bác sĩ

  THS. BS.

  PHẠM THỊ LOAN

  BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC CƠ SỞ 1

  text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo text demo 

  THS. BS.

  PHẠM THỊ LOAN

  BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC CƠ SỞ 1

  BS.

  NGUYỄN THỊ HIỀN

  BV TỪ VŨ

  THS. BS.

  NGUYỄN T. NGỌC THANH

  BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC CƠ Sở 1

  BS. CKII.

  VŨ HƯƠNG HUYỀN

  BV PHỤ SẢN HÙNG VƯƠNG

  BS. CKII.

  VŨ HƯƠNG HUYỀN

  BV PHỤ SẢN HÙNG VƯƠNG

  Dịch vụ siêu âm